Bever

I Hjorteviltregisteret kan du finne informasjon om tildelte og felte bever.

Bever forvaltes etter forskrift om forvaltning av bever av 15.02.2017.

Bevermodulen i Hjorteviltregistreret vil stenges i løpet av høsten 2017. Alle som ønsker å ta vare på historiske data kan laste ned dette fra Hjorteviltregistret. Data vil ikke slettes, men de vil ikke lenger være synlige ved stenging av siden.