Registrer ny bruker

Registrering som bruker er kun nødvendig for personer som skal registrere data i basen. Foreløpig er det kun ansatte i kommuner, fylkeskommunen, villreinnemnder eller personer som utfører oppdrag for disse som får tilgang til å registrere data. Fallviltpersonell kan få tilgang til å registrere data dersom dette bekreftes fra viltansvarlig i kommunen.

Ønsker du å se resultater fra CWD-analyser kan du se dette her uten at du trenger brukertilgang.

Alle har tilgang til å søke ut informasjon fra Hjorteviltregisteret. Data søkes ut ved å gå inn på arten en ønsker informasjon om i toppmenyen, og deretter velge de ulike rapportene som ligger i venstremenyen. Du kan velge og du vil se rapportene i tabellformat eller som graf. Alle rapportene kan lastes ned til Excel.