Aldersfordeling

Fylker

Kommuner

Vald

Jaktfelt

Velg tidsromtype

Fra og med

Til og med

Innenfor jaktårene

Overvåkningsdata

Slik leser du tabellen/grafen

Aldersfordelingen viser alder på dyrene når de ble felt. I hvor stor grad dette gjenspeiler alderssammensetningen i den levende bestanden avhenger av fellingstillatelsenes sammensetning og styrken på jaktseleksjon. For eksempel vet vi at det skytes relativt få kyr i høyproduktiv alder (4-12 år) i de fleste norske elgbestander.