Vekt og alder pr. individ

Fylker

Kommuner

Vald

Jaktfelt

Velg tidsromtype

Fra og med

Til og med

Innenfor jaktårene

Overvåkningsdata

Slik leser du tabellen

Her kan du se slaktevekter og alder for hvert enkelt dyr som er registrert for valgt område.

Er alder oppgitt til 50 er dyret 2 år eller eldre.

Er alder oppgitt til 99 er alder ukjent.

Dataene kan eksporteres til Excel eller CSV dersom du ønsker å lage egne rapporter/grafer.