Bestandsutvikling

Fylker

Kommuner

Vald

Jaktfelt

Velg tidsromtype

Fra og med

Til og med

Innenfor jaktårene

Slik leser du tabellen

Tabellen viser ulike indekser utledet fra sett elg-data og sier noe om utviklingen i bestandens størrelse, kjønnssammensetning og reproduksjon, samt jakttrykket på ulike kategorier dyr. Indeksene har vist seg å gi et godt bilde på utviklingen innen et område over tid, men er ikke nødvendigvis sammenligbare mellom områder. Årsaken til dette er for eksempel ulike observasjonsforhold og jaktmetoder.