Felte elg basert på sett elg

Fylker

Kommuner

Vald

Jaktfelt

Velg tidsromtype

Fra og med

Til og med

Innenfor jaktårene

Slik leser du tabellen/grafen

Tallene viser hvor mange dyr som er felt i ulike kjønns- og alderskategorier basert på sett elg skjema. Tallene kan avvike fra SSB som offisiell jaktstatistikk. Forutsatt at kommunen har registrert alle fellinger skal "felte dyr" under menypunktet "Jaktstatistikk" tilsvare SSB sine tall.

Du kan lagre grafen ved å:
1.Høyreklikke på grafen, kopiere og deretter lime inn i eget dokument.
2.Høyreklikke på grafen og velg "lagre bilde som".