Sett kalv pr. ku

Fylker

Kommuner

Vald

Jaktfelt

Velg tidsromtype

Fra og med

Til og med

Innenfor jaktårene

Slik leser du tabellen/grafen

Sett kalv per ku viser utviklingen i rekrutteringen av kalv i bestanden. Rekrutteringen av kalv kan påvirkes av mange faktorer, som alder på kyrene i bestanden. Også klimatiske forhold kan påvirke rekrutteringen av kalv.

Du kan lagre grafen ved å:
1. Høyreklikke på grafen, kopiere og deretter lime inn i eget dokumet.
2. Høyreklikke på grafen og "lagre bilde som".