Fallvilt

Hjorteviltregisteret har lagt til rette for kartfestet registering av fallvilt. Det er kommunene som er ansvarlig for å legge inn data, men ettersøkspersonell kan gis tilgang til å registrere hendelser fortløpende. Ved jaktårets slutt (31. mars) skal kommunene rapportere dyr som er bekreftet døde til SSB og det er dette som utgjør den offisielle statistikken.

I tillegg er det også mulighet til å registrere hendelser hvor dyret friskmeldes eller ikke blir funnet. Dette gir informasjon om hvor påkjørslene skjer. Disse registreringene blir ikke meldt inn til SSB og er dermed ikke med i den publiserte statistikken over fallvilt.

I innsynsløsningen har du mulighet til å se fallvilthendelser i kart. Her har du også mulighet til å ut rapporter om fallvilt fordelt på døgnet, fallvilt fordelt på året, fallvilt år for år og fallvilt fordelt på veg.