Helse

På Hjorteviltregisteret sine helsesider finner du statistikk over CWD-prøver på elg, hjort, rådyr og villrein.

Du trenger ikke brukertilgang for å se resultater av analysene!

Her kan du finne informasjon om hjortevilt og skrantesyke (CWD):

Samleside med info om CWD: Hjorteviltportalen

Praktisk informasjon om innsamling av hoder via det nasjonale bestandsovervåkingsprogrammet: Norsk institutt for naturforskning.

Fakta om sykdommen: Veterinærinstituttet.