Statistikk CWD-prøver

Totalt antall skrantesjuke-prøver fra elg, hjort, rådyr og villrein analysert siden 2016: 25 412. Totalantallet vil avvike fra tabellene under. Dette er fordi flere fallvilt eller hjortevilt felt under jakt er ikke registrert på settogskutt.no eller i Hjorteviltregisteret.
Søk i statistikken

Elg, hjort, rådyr

Oversikt over CWD-prøver fra fallvilt og jakt for elg, hjort og rådyr. Statistikken vil vise prøvesvar for elg, hjort og rådyr som er registrert i Hjorteviltregisteret eller på Settogskutt.no. Det vil si at jegere som har sendt inn prøver, først må registrere felte dyr og skrantesjuke-prøve på www.settogskutt.no før dette kommer med i statistikken. 

For komplett statistikk som inkluderer tamrein og oppdrettshjort viser vi til Veterinærinstituttet.

Villrein: se egen tabell for villrein under.

Fylke Kommune Positive Negative Totalt
Akershus 0 472 472
Aust-Agder 0 263 263
Buskerud 0 1218 1218
Finnmark 0 28 28
Hedmark 0 1597 1597
Hordaland 0 727 727
Møre og Romsdal 1 955 956
Nordland 0 674 674
Nord-Trøndelag 0 0 0
Oppland 0 1914 1914
Oslo 0 20 20
Rogaland 0 168 168
Sogn og fjordane 0 2113 2113
Sør-Trøndelag 0 0 0
Telemark 0 283 283
Troms 0 458 458
Trøndelag 3 5816 5819
Vest-Agder 0 319 319
Vestfold 0 116 116
Østfold 0 433 433
Ukjent kommune 0 237 237
SUM 4 17811 17815

Villrein

Oversikt over skrantesjuke-prøver fra jakt og fallvilt fra villrein fordelt på villreinområder. 

Statistikken viser prøvesvar for villrein som er registrert i Hjorteviltregisteret eller på Settogskutt.no. Det vil si at jegere som har sendt inn prøver, først må registrere felte dyr og skrantesjuke-prøve på www.settogskutt.no før dette kommer med i statistikken. 

Villreinområde Positive Negative Totalt
Blefjell 0 4 4
Brattefjell Vindeggen 0 6 6
Colesdalen 0 0 0
Fjellheimen 0 27 27
Forollhogna 0 221 221
Førdefjella 0 3 3
Hardangervidda 0 930 930
Knutshø 0 12 12
Lærdal Årdal 0 4 4
Nordfjella 17 2327 2344
Norefjell - Reinsjøfjell 0 110 110
Oksenhalvøya 0 0 0
Reindalen 0 0 0
Reinheimen-Breheimen 0 1 1
Rondane 0 20 20
Semmeldalen 0 0 0
Setesdal Austhei 0 0 0
Setesdal Ryfylke 0 53 53
Skaulen Etnefjella 0 0 0
Snøhetta 0 5 5
Sunnfjord 0 8 8
Svartbotnen 0 1 1
Sølnkletten 0 1 1
Tolga Østfjell 0 2 2
Vest-Jotunheimen 0 1 1
Våmur Roan 0 0 0
Ukjent villreinområde 0 16 17
SUM 17 3752 3770