Hjort

I Hjorteviltregisteret kan du finne informasjon knyttet til jakt og forvaltning av hjort.

Registrer sett hjort på datonivå

Fra og med jakta 2016 er sumregistrering av sett hjort fjernet. I rapporten Sett elg- og sett hjort overvåkningen: Styrker og forbedringspotensial fra Norsk institutt for naturforskning (NINA), kom det fram at oppdagbarheten av sett hjort på innmark og utmark var svært forskjellig. Blant annet observeres det i gjennomsnitt fem ganger så mange hjort per time jaktet på innmark som på utmark. For at sett hjort skal ha en verdi for forvaltninga bør derfor sett hjort skilles på innmarksjakt og utmarksjakt.

Les mer om fjerning av sumregistrering

Les NINA-rapporten her