Slaktevekter dyr 1 ½ år

Fylker

Kommuner

Vald

Jaktfelt

Velg tidsromtype

Fra og med

Til og med

Innenfor jaktårene

Overvåkningsdata

Slik leser du tabellen/grafen

Utviklingen i gjennomsnittlige slaktevekter hos 1½-åringer kan gi et godt bilde på endringer i bestandskondisjonen.