Felte hjort basert på sett hjort

Fylker

Kommuner

Vald

Jaktfelt

Velg tidsromtype

Fra og med

Til og med

Innenfor jaktårene

Observasjonsområde

Slik leser du tabellen

Tallene viser hvor mange dyr som er felt i ulike kjønns- og alderskategorier basert på sett hjort-skjema. Tallene kan avvike fra SSB sin offisielle jaktstatistikk. Forutsatt at kommunen har registrert alle fellinger skal "felte dyr" under menypunktet "Jaktstatistikk" tilsvare SSB sine tall.

For å kunne skille på observasjoner gjort på innmark og utmark forutsetter det at sett hjort-skjemaene er registrert på dato.

Du kan lagre grafen ved å:
1. Høyreklikke på grafen, kopiere og deretter lime inn i eget dokumet.
2. Høyreklikke på grafen og "lagre bilde som".