Sett kalv pr. kolle

Fylker

Kommuner

Vald

Jaktfelt

Velg tidsromtype

Fra og med

Til og med

Innenfor jaktårene

Observasjonsområde

Slik leser du tabellen/grafen

Sett kalv per kolle viser utviklingen i rekrutteringen av kalv til bestanden. Rekruttering av kalv kan påvirkes av flere faktorer, som alder på kollene i bestanden. I tillegg kan klimatiske forhold påvirke rekrutteringen.
 
For å kunne skille på observasjoner gjort på innmark og utmark forutsetter det at sett hjort-skjemaene er registrert på dato.
 
Du kan lagre grafen ved å:
1. Høyreklikke på grafen, kopiere og deretter lime inn i eget dokumet.
2. Høyreklikke på grafen og "lagre bilde som".