Sett hjort pr. jegerdag

Fylker

Kommuner

Vald

Jaktfelt

Velg tidsromtype

Fra og med

Til og med

Innenfor jaktårene

Observasjonsområde

Slik leser du tabellen/grafen

Sett dyr per jegerdag viser den relative utviklingen i bestandsstørrelse over tid. Den sier imidlertid ikke noe om den faktiske bestandsstørrelsen. Samme verdi i to ulike områder kan tilsvare ulik tetthet som følge av ulike observasjonsforhold og jaktmetoder. En jegerdag er en jeger som har jaktet i en dag, uavhengig av antall timer.  
 
For å skille mellom observasjoner på innmark og utmark må data være lagt inn på dato.

Du kan lagre grafen ved å:
1. Høyreklikke på grafen, kopiere og deretter lime inn i eget dokumet.
2. Høyreklikke på grafen og "lagre bilde som".