Sette hjort

Fylker

Kommuner

Vald

Jaktfelt

Velg tidsromtype

Fra og med

Til og med

Innenfor jaktårene

Observasjonsområde

Slik leser du tabellen/grafen

Tallene viser hvor mange dyr i de ulike kategoriene som er observert under ordinær jakt.

For å kunne skille på observasjoner gjort på innmark og utmark forutsetter det at sett hjort-skjemaene er registrert på dato.

Du kan lagre grafen ved å:
1. Høyreklikke på grafen, kopiere og deretter lime inn i eget dokumet.
2. Høyreklikke på grafen og "lagre bilde som".