Rådyr

I Hjorteviltregisteret kan du finne informasjon om tildelte og felte rådyr. Kommunene kan rapportere jaktstatistikk videre til SSB via Hjorteviltregisteret.