Slik leser du tabellen

Utviklingen i gjennomsnittlige slaktevekter hos 1½-åringer kan gi et godt bilde på endringer i bestandskondisjonen.