Felte rådyr i prosent

Slik leser du tabellen

Figuren viser hvordan felte dyr fordeler seg prosentvis på de ulike kategoriene dyr. Det er valdene som er pålagt å rapportere fellingstall fordelt på kjønn og alder (kalv og eldre) til kommunen. Du kan lagre grafen ved å høyreklikke, kopier, og deretter lime inn i et eget dokument.